Δευτέρα 04 Μαρτίου 2024

Μαριάννα Κατσιάδα-Καρούζου

Μαριάννα Κατσιάδα-Καρούζου: Η γυναίκα στην εργασία

Μαριάννα Κατσιάδα-Καρούζου: Η γυναίκα στην εργασία

Μολονότι, το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα μας αποκλιμακώνεται σε ποσοστό 10%, ο δείκτης ανεργίας στις κατηγορίες εργαζομένων που απαρτίζονται από νέους και γυναίκες, παραμένει σημαντικά αυξημένος.

Μαριάννα Κατσιάδα-Καρούζου: Η αναξιοπρεπής συμπεριφορά σε προϊστάμενο ως πειθαρχικό παράπτωμα

Μαριάννα Κατσιάδα-Καρούζου: Η αναξιοπρεπής συμπεριφορά σε προϊστάμενο ως πειθαρχικό παράπτωμα

Ο δημόσιος υπάλληλος πρέπει να συμπεριφέρεται πάντοτε κατά τρόπο που να καθίσταται άξιος της εμπιστοσύνης του κοινού. Πρέπει να τηρεί, σε κάθε περίσταση, τους βασικούς κανόνες καλής συμπεριφοράς ανεξαρτήτως της ψυχικής του διάθεσης. [Σύνταγμα άρθρο 103 παρ. 1 και Ν. 3528/2007 άρθρο 27 παρ. 1 (YΚ, ΦΕΚ 26 A)].

Μαριάννα Κατσιάδα-Καρούζου: Άδεια για λόγους ανωτέρας βίας στον δημόσιο τομέα

Μαριάννα Κατσιάδα-Καρούζου: Άδεια για λόγους ανωτέρας βίας στον δημόσιο τομέα

Η πρόσφατη με αριθμό πρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/229/οικ.8177 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών παρέχει διευκρινίσεις επί διατάξεων για τη χορήγηση αδειών, που προβλέφθηκαν και θεσμοθετήθηκαν με βάση το νέο εργασιακό νόμο (ν. 4808/2021).

Μαριάννα Κατσιάδα Καρούζου: Πότε ο υπάλληλος που διορίσθηκε παράνομα δεν χάνει τη θέση του

Μαριάννα Κατσιάδα Καρούζου: Πότε ο υπάλληλος που διορίσθηκε παράνομα δεν χάνει τη θέση του

Σε περίπτωση υπαλλήλου ο οποίος όχι μόνον διορίστηκε παρανόμως, αλλά επιπλέον ήταν ο ίδιος που προκάλεσε δολίως ή υποβοήθησε την παρανομία, η πράξη διορισμού του ανακαλείται και μετά την παρέλευση της διετούς προθεσμίας εντός της οποίας ανακαλούνται, καταρχήν, οι παράνομοι διορισμοί

Μαριάννα Κατσιάδα Καρούζου: Μπορεί ο εργοδότης να χρησιμοποιήσει δημοσιεύσεις εργαζόμενου από facebook;

Μαριάννα Κατσιάδα Καρούζου: Μπορεί ο εργοδότης να χρησιμοποιήσει δημοσιεύσεις εργαζόμενου από facebook;

Συχνό φαινόμενο στις εργατικές δίκες είναι ο εργοδότης να προσκομίζει εκτυπώσεις από τα κοινωνικά δίκτυα του εργαζομένου προκειμένου να ανταποδείξει τους ισχυρισμούς του.

Μαριάννα Κατσιάδα-Καρούζου: Παρενόχληση στο δημόσιο – Που και πως το καταγγέλλω;

Μαριάννα Κατσιάδα-Καρούζου: Παρενόχληση στο δημόσιο – Που και πως το καταγγέλλω;

Οι καταγγελίες υποβάλλονται με εμπιστευτικό πρωτόκολλο και τα αρμόδια όργανα αυτά υποχρεούνται αμέσως και το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της καταγγελίας να εξετάσουν τη βασιμότητα των ισχυρισμών της καταγγελίας.

Μαριάννα Κατσιάδα-Καρούζου: Σημαντική απόφαση του Αρείου Πάγου για την προστασία της εικόνας από παράνομη βιντεοσκόπηση

Μαριάννα Κατσιάδα-Καρούζου: Σημαντική απόφαση του Αρείου Πάγου για την προστασία της εικόνας από παράνομη βιντεοσκόπηση

Το πλέγμα προστασίας της εικόνας του ατόμου έρχεται να ενισχύσει ακόμα παραπάνω η επίκαιρη και πρόσφατη με αριθμ. 163/2020 απόφαση του Αρείου Πάγου.