Κυριακή 14 Απριλίου 2024

Σουζάνα Κλημεντίδη: Ακυρώθηκε δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού – Δεν εκδόθηκε και δεν επιδόθηκε στον οφειλέτη νέο απόσπασμα κατασχετήριας έκθεσης

Στην υπό κρίση υπόθεση, καθότι δεν αποδείχθηκε η έκδοση νέου αποσπάσματος της ένδικης κατασχετήριας έκθεσης για την κατ' άρθρο 1018 ΚΠολΔ επίσπευση νέου πλειστηριασμού, ο λόγος ανακοπής έγινε δεκτός και ακυρώθηκε η πράξη κατάθεσης δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Σουζάνα Κλημεντίδη: Ακυρώθηκε δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού – Δεν εκδόθηκε και δεν επιδόθηκε στον οφειλέτη νέο απόσπασμα κατασχετήριας έκθεσης dikastiko.gr

Με πρόσφατη δικαστική απόφαση έγινε δεκτός λόγος ανακοπής κατά επισπευδόμενου πλειστηριασμού εκ μέρους πλειοδότριας κατ’ άρθρο 1018 ΚΠολΔικ, λόγω μη έκδοσης και μη επίδοσης στον οφειλέτη νέου αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης (ΜΠρΓυθείου 74/2023).

Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 1018 ΚΠολΔ ορίζει ότι: «Σε περίπτωση που ο πλειστηριασμός ακυρώθηκε και διενεργηθεί νέος, η απαίτηση του υπερθεματιστή του πλειστηριασμού που ακυρώθηκε να αναλάβει το πλειστηρίασμα που διανεμήθηκε κατατάσσεται μετά τα έξοδα της εκτέλεσης του νέου πλειστηριασμού και πριν από τις απαιτήσεις των άρθρων 975, 976, 977Α, 1007, 1012 § 3 και 1015 § 3. Στην ίδια τάξη κατατάσσεται και η αξίωση του υπερθεματιστή για την καταβολή τόκων, που οφείλονται από την ημέρα καταβολής του πλειστηριάσματος, μόνον εάν προαποδεικνύεται ότι δεν έχει εκτελεστεί από αυτόν η περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης. Για να ικανοποιηθεί αυτή η απαίτηση, ο υπερθεματιστής μπορεί να επισπεύσει πλειστηριασμό με βάση την απόφαση που ακύρωσε την εκτέλεση και πιστοποίηση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού ότι το πλειστηρίασμα έχει καταβληθεί και διανεμηθεί».

Όπως προκύπτει από την γραμματική διατύπωση της ανωτέρω διάταξης αυτής, που εισήχθη το πρώτον με τη διάταξη του άρθρου 66 § 9 του ν. 958/1971 αλλά και από το σκοπό της, εγκείμενο κατά την οικεία αιτιολογική έκθεση «[…] στην προστασία του καταβαλόντος το πλειστηρίασμα υπερθεματιστού εν ακυρότητι του πλειστηριασμού […] καθόσον υπό το (μέχρι τότε) κρατούν νομικόν καθεστώς, ο υπερθεματιστής εις περίπτωσιν ακυρώσεως του πλειστηριασμού μετά την διανομήν του εκπλειστηριάσματος, έμενεν απροστάτευτος έναντι των μετασχόντων της διανομής, εις περίπτωσιν αφερεγγυότητας τούτων και εν πάση περιπτώσει ήτο υποχρεωμένος να διεξαγάγηδικαστικόν αγώνα δια να αναλάβει τα καταβληθέντα», αφενός μεν αναγνωρίσθηκε η ύπαρξη απευθείας αξίωσης του υπερθεματιστή για επίσπευση πλειστηριασμού στο ίδιο το πλειστηριασθένακύρως πράγμα, με βάση αυτήν την ίδια την ακυρωτική του πλειστηριασμού απόφαση και με πιστοποίηση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού που τον διενήργησε περί καταβολής και διανομής του πλειστημιάσματος και αφετέρου προικοδοτήθηκε η απαίτησή του αυτή, τόσο με ειδικό προνόμιο, κατισχύον έναντι κάθε άλλου ειδικού ή γενικού προνομίου επί του πλειστηριασμένου αντικειμένου, όσο και με ιδιώνυμο εκτελεστό τίτλο, δηλαδή την ίδια την απόφαση που ακύρωσε την εκτέλεση, έτσι ώστε να δύναται αυτός το συντομότερο δυνατόν να αναλάβει το πλειστηρίασμα που κατέβαλε. Ο κατά τα ανωτέρω «νέος πλειστηριασμός» απευθύνεται εναντίον του καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτη και έχει ως αντικείμενο το πλειστηριασθέν πράγμα, αφού μετά την ακύρωση του πλειστηριασμού, αυτό ανήκει και πάλι στον οφειλέτη, χωρίς να αποκλείεται η διακριτική ευχέρεια του υπερθεματιστή να στραφεί κατά των πιστωτών, στους οποίους διανεμήθηκε το πλειστηρίασμα και οι οποίοι στην περίπτωση αυτή έλαβαν χωρίς αιτία τα χρήματα που εισέπραξαν και να επιδιώξει με βάση τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού, την απόδοση του καταβληθέντος πλειστηριάσματος, όπως γινόταν δεκτό μέχρι την εισαγωγή του προαναφερόμενου άρθρου στον ΚΠολΔ. Πραγματοποιείται δε αυτός («νέος πλειστηριασμός») με βάση την απόφαση του δικαστηρίου που ακύρωσε τον πλειστηριασμό και την πιστοποίηση του υπαλλήλου επί του πλειστηριασμού ότι καταβλήθηκε και διανεμήθηκε το εκπλειστηρίασμα, στα πλαίσια της ίδιας εκτελεστικής διαδικασίας, η οποία παραμένει ακόμη εκκρεμής. Για το λόγο αυτό, δεν είναι νοητή η τήρηση των διατυπώσεων του άρθρου 924 ΚΠολΔ, ήτοι η περιαφήεκτελεστηρίου τύπου και η επίδοση επιταγής προς εκτέλεση, αφού ούτε η ακυρωτική απόφαση, ούτε η σχετική πιστοποίηση του υπαλλήλου επί του πλειστηριασμού ενσωματώνουν απαίτηση δεκτική αναγκαστικής εκτελέσεως. Είναι, όμως, αναγκαία η τήρηση των διατυπώσεων της προδικασίας του πλειστηριασμού. Επομένως, αν την επίσπευση αυτού του νέου («ιδιότυπου») πλειστηριασμού επιμελείται ο ίδιος ο επισπεύδων, νέα κατάσχεση δεν επιβάλλεται. Αν την επιμελείται άλλος δανειστής του καθ’ ου, είναι αναγκαία η προηγούμενη κατ’ άρθρο 973 ΚΠολΔ υποκατάστασή του. Νέα κατάσχεση δεν απαιτείται, ούτε και όταν ο νέος πλειστηριασμός επισπεύδεται από τον υπερθεματιστή, εφόσον, όμως, η ακύρωση του πλειστηριασμού δεν έθιξε το κύρος της παλαιάς κατάσχεσης, αλλά και εφόσον η τελευταία δεν είχε ακυρωθεί, ανατραπεί ή διαγράφει, αλλιώς είναι αναγκαίο να επιβληθεί νέα κατάσχεση. Επιβάλλεται μόνο η σύνταξη νέου αποσπάσματος της έκθεσης κατάσχεσης, με μνεία ότι κινείται η διαδικασία «νέου» πλειστηριασμού από τον υπερθεματιστή. Οι προθεσμίες, τέλος, των άρθρων 955 και 995 ΚΠολΔ κινούνται από την κατάθεση στον συμβολαιογράφο της απόφασης που ακύρωσε την εκτέλεση και την πιστοποίηση καταβολής του πλειστηριάσματος.

Στην υπό κρίση υπόθεση, καθότι δεν αποδείχθηκε η έκδοση νέου αποσπάσματος της ένδικης κατασχετήριας έκθεσης για την κατ’ άρθρο 1018 ΚΠολΔ επίσπευση νέου πλειστηριασμού, ο λόγος ανακοπής έγινε δεκτός και ακυρώθηκε η πράξη κατάθεσης δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού.

*Της Σουζάνας Κλημεντίδη, Δικηγόρου

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ