Δευτέρα 15 Απριλίου 2024

Σουζάνα Κλημεντίδη: Καλή πίστη και αναγκαστική εκτέλεση – Μια πρόσφατη καταστρατήγηση

Σε διαφορετική περίπτωση, η επίσπευση των καταδιωκτικών μέτρων θα καταπέσει από τα δικαστήρια

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Σουζάνα Κλημεντίδη: Καλή πίστη και αναγκαστική εκτέλεση – Μια πρόσφατη καταστρατήγηση dikastiko.gr

Η αναγκαστική εκτέλεση είναι κρίσιμο να διεξάγεται επί τη βάσει των αρχών της καλής πίστης. Σε διαφορετική περίπτωση, η επίσπευση των καταδιωκτικών μέτρων θα καταπέσει από τα δικαστήρια. Μια τέτοια περίπτωση κρίθηκε με την με αρ. 860/2024 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, επειδή ο επισπεύδων δανειστής προχώρησε στην κατάσχεση ιδιοκτησίας ύψους έξι φορές μεγαλύτερη από το ύψος της επίμαχης. απαίτησης.

Πιο συγκεκριμένα, στην προκειμένη περίπτωση, από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος του αιτούντος, από το σύνολο των εγγράφων που οι διάδικοι νομίμως προσκόμισαν και επικαλέστηκαν, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά: η απαίτηση της καθ’ ης η αίτηση, για την οποία επισπεύδεται ο προαναφερόμενος πλειστηριασμός, ανερχόταν στο ποσό των 15.534,14 ευρώ, ενώ η τιμή εκτίμησης και η τιμή πρώτης προσφοράς για το δικαίωμα της πλήρους κυριότητας του αιτούντος σε ποσοστό 50% επί της οριζόντιας ιδιοκτησίας, σύμφωνα με την προσβαλλόμενη έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης, ανερχόταν στο ποσό των 88.200 ευρώ.

Κατόπιν τούτου, το Δικαστήριο έκρινε ότι η επίσπευση του προαναφερόμενου πλειστηριασμού γίνεται κατά προφανή υπέρβαση των ορίων, που, βάσει της διάταξης του άρθρου 281 ΑΚ, επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικοοικονομικός σκοπός του δικαιώματος της καθ’ ης η αίτηση. Ειδικότερα, το γεγονός ότι η αξία της ανωτέρω κατασχεθείσας οριζόντιας ιδιοκτησίας, που εκτίθεται στον πλειστηριασμό, είναι περίπου έξι φορές μεγαλύτερη από το ύψος της απαιτήσεως της καθ’ ης η αίτηση, αποτελεί περίσταση που καθιστά την εκ μέρους της τελευταίας άσκηση του δικαιώματος της μη ανεκτή κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις και ιδέες του μέσου κοινωνικού και εμφρόνως σκεπτόμενου ανθρώπου. Επιπροσθέτως, η ίδια αρκούντως μεγάλη διαφορά μεταξύ της αξίας (τιμής εκτίμησης – τιμής πρώτης προσφοράς) της ανωτέρω οριζόντιας ιδιοκτησίας, που εκτίθεται στον προαναφερόμενο πλειστηριασμό, και της απαιτήσεως της καθ’ ης η αίτηση έχει ως συνέπεια να υφίσταται προφανής δυσαναλογία μεταξύ του χρησιμοποιούμενου μέσου εκτέλεσης και του επιδιωκόμενου σκοπού, καθόσον η εκ μέρους της καθ’ ης η αίτηση δανείστριας αναγκαστική εκτέλεση υπερβαίνει τα όρια της θυσίας του αιτούντος οφειλέτη. Συνεπώς, με την επίσπευση του προαναφερόμενου πλειστηριασμού προκαλείται η εντύπωση έντονης αδικίας σε βάρος του αιτούντος υπόχρεου σε σχέση με το όφελος της δικαιούχου καθ’ ης η αίτηση. Εξάλλου, από την προσκομιζόμενη κατάσταση ακίνητης περιουσίας έτους 2023 προέκυψε ότι ο αιτών διαθέτει το 87,5% της πλήρους κυριότητας μίας μονοκατοικίας τ.μ. και μίας γεωργικής αποθήκης τ.μ., έτους κατασκευής 1973, στον οικισμό αντικειμενικής αξίας 19.725, 58 ευρώ και 2.273,78 ευρώ αντίστοιχα, ήτοι αξίας ανάλογης με την απαίτηση της καθ’ ης.

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η υπό κρίση αίτηση έγινε δεκτή ως κατ’ ουσίαν βάσιμη, για τον λόγο αυτό διετάχθη η αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης.

*Της Σουζάνας Κλημεντίδη, Δικηγόρου 

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ