Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020

Ποιοι δικαστές ορίστηκαν -επίκουρα- μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Ποιοι δικαστές ορίστηκαν -επίκουρα- μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου

Τα επίκουρα μέλη του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου για τη διετία 2020-2021 αποφάσισε ο υπουργός Δικαιοσύνης Κ.Τσιάρας.

Όπως αναφέρει το ΦΕΚ 587/2020:

«Ο υπουργός δικαιοσύνης έχοντας υπόψη
1) τις διατάξεις:
α. του άρθρου 100 του συντάγματος και β. του άρθρου 3 του ν. 345/1976 (α’ 141).

2) το π.δ. 83/2019 (α’ 121) «διορισμός αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, υπουργών, αναπληρωτών υπουργών  και υφυπουργών».

3) το 155/5.11.2019 έγγραφο του ανωτάτου ειδικού δικαστηρίου, με το οποίο μας ζητήθηκε ο ορισμός των επίκουρων μελών του α.ε.δ για τη διετία 2020-2021.

4) τη με αριθ. 6/2020 απόφαση του ανωτάτου δικαστικού συμβουλίου διοικητικής δικαιοσύνης.

5) την 174/2019 απόφαση του ανωτάτου δικαστικού συμβουλίου πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε επίκουρα μέλη του ανωτάτου ειδικού δικαστηρίου και του ειδικού δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του συντάγματος για το χρονικό διάστημα από 1.1.2020 έως και 31.12.2021 τους παρακάτω δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι θα ασκούν το έργο τούτο παράλληλα με τα κύρια καθήκοντα τους:
α. 1) Χρήστο Παπανικολάου του Νικολάου,

2) Δημήτριο Τομαρά του Νικολάου,

3) Ευαγγελία Τζιράκη του Νικολάου,

4) Βασίλειο Γκέρτσο του Αγγέλου,

5) Κωνσταντίνα Σκούρα του Παναγιώτη και

6) Μαρίνα Σκανδάλη του Βασιλείου, παρέδρους του συμβουλίου της επικρατείας.

β. 1) Μαρία Πετσαλη του Σταύρου, εφέτη Αθηνών,

2) Ζωή Καραχάλιου του Ευαγγέλου, εφέτη Πειραιά,

3) Διονυσία Νίκα του Αθανασίου, εφέτη Αθηνών,

4) Στυλιανο Κακαβιάα του Νικολάου, εφέτη Αθηνών,

5) Αριστέα Τσαμαδιά του Κωνσταντίνου, εφέτη Αθηνών και

6) Αθανάσιο Νικολόπουλο του Δημητρίου, εφέτη Αθηνών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Αθήvα, 17 Φεβρουαρίου 2020

ο Υπουργός,  Κωνσταντίνος Τσιάρας»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ