Σάββατο 25 Ιουνίου 2022

Ειδικού Δικαστηρίου

Ποιοι δικαστές ορίστηκαν -επίκουρα- μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου

Ποιοι δικαστές ορίστηκαν -επίκουρα- μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου

Τα επίκουρα μέλη του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου για τη διετία 2020-2021 αποφάσισε ο υπουργός Δικαιοσύνης Κ.Τσιάρας. Όπως αναφέρει το ΦΕΚ 587/2020: «Ο υπουργός δικαιοσύνης έχοντας υπόψη 1) τις διατάξεις: α. του άρθρου 100 του συντάγματος και β. του άρθρου 3 του ν. 345/1976 (α’ 141). 2) το π.δ. 83/2019 (α’ 121) «διορισμός αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, […]