Τετάρτη 04 Αυγούστου 2021

Ποιος -επισήμως- είναι πρώτος τη τάξει υπουργός και ποιος τελευταίος

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Ποιος -επισήμως- είναι πρώτος τη τάξει υπουργός και ποιος τελευταίος

Τη σειρά των υπουργείων μετά την επανασύσταση του Μετανάστευσης και Ασύλου καθορίζει απόφαση του Πρωθυπουργού.

Ιδού το ΦΕΚ:

“Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων.- ΦΕΚ B 48/2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3 Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων. Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 1 του άρθρου 16 και της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας  διοίκησης» (Α΄ 133), σε συνδυασμό με το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), β) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4) και γ) της υπό στοιχεία Υ1/9.7.2019 απόφασης «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 2901). 2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Η σειρά τάξης των Υπουργείων καθορίζεται ως εξής: 1. Υπουργείο Οικονομικών, 2. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 3. Υπουργείο Εξωτερικών, 4. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, 5. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, 6. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 7. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 8. Υπουργείο Υγείας, 9. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 10. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, 11. Υπουργείο Δικαιοσύνης, 12. Υπουργείο Εσωτερικών, 13. Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, 14. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 15. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, 16. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 17. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 18. Υπουργείο Τουρισμού. Άρθρο 2 Η απόφαση με στοιχεία Υ1/9-7-2019 καταργείται. Άρθρο 3 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο- σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2020 Ο Πρωθυπουργός ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ»

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ