Πέμπτη 19 Μαϊου 2022

υπουργός ΦΕΚ

Ποιος -επισήμως- είναι πρώτος τη τάξει υπουργός και ποιος τελευταίος

Ποιος -επισήμως- είναι πρώτος τη τάξει υπουργός και ποιος τελευταίος

Τη σειρά των υπουργείων μετά την επανασύσταση του Μετανάστευσης και Ασύλου καθορίζει απόφαση του Πρωθυπουργού. Ιδού το ΦΕΚ: “Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων.- ΦΕΚ B 48/2020 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3 Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων. Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 1 του άρθρου 16 και της παρ. 22 του άρθρου 119 […]