Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

Δημήτρης Βερβεσός: Γιατί δεν εκπροσωπείται το Δικηγορικό Σώμα στην Γενική Συνέλευση των Δικαστών-Εισαγγελέων

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Δημήτρης Βερβεσός: Γιατί δεν εκπροσωπείται το Δικηγορικό Σώμα στην Γενική Συνέλευση των Δικαστών-Εισαγγελέων Ο Δημ. Βερβεσός

Τους λόγους για τους οποίους δεν παρέστη στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Ενωσης Δικαστών Εισαγγελέων παραθέτει σε επιστολή που απέστειλε ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας Δημήτρης Βερβεσός.

Ακολουθεί η επιστολή:

Προς Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ‘Ενωσης ∆ικαστών και Εισαγγελέων

Κυρίες και Κύριοι ∆ικαστές,

Οπως γνωρίζετε, από την αρχή της Θητείας της σηµερινής σύνθεσης της Ολοµέλειας των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, προτάξαµε την ανάγκη αγαστής συνεργασίας όλων των συλλειτουργών της ∆ικαιοσύνης, επ’ ωφελεία της ∆ικαιοσύνης, της ∆ηµοκρατίας καιτης Κοινωνίας.

Σε µια εποχή που η ∆ικαιοσύνη βάλλεται πανταχόθεν, η συνεργασία όλων των εµπλεκοµένων φορέων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για διαφύλαξη της Ανεξαρτησίας της και την ορθή και ταχεία απονοµή της. Στα πλαίσια αυτά, µε αποφάσεις των θεσµικών οργάνων του δικηγορικού σώµατος, αναλήφθηκαν συγκεκριµένες πρωτοβουλίες τόσο για κοινές δράσεις όσο και για τη σύνταξη Κώδικα ∆εοντολογίας που Θα διέπει τις µεταξύ µας σχέσεις. ∆υστυχώς, η ανταπόκριση από την πλευρά της ‘Ενωσής σας δεν ήταν η αναµενόµενη.

Και σαν να µην έφτανε αυτό, δεχθήκαµε πρόσφατα πρωτοφανή προσωπική επίθεση από τον Πρόεδρο της “Ενωσής σας, που υιοθετήθηκε εκ των υστέρων από το Προεδρείο σας, µε αφορµή επιστολή µας προς τη Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος και όχι προς υµάς, για τη συµµετοχή δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων στις αρχαιρεσίες συνδικαλιστικών σωµατείων και συνδικαλιστικών οργανώσεων. Μια επίθεση ιταµή, απρόκλητη και µε απρεπές, για τον Θεσµικό µας ρόλο, ύφος, η οποία προσβάλλει το δικηγορικό σώµα, αφού υποβαθµίζει το κύρος του και αµφισβητεί το έργο που η Πολιτεία του ανέθεσε καιτο οποίο εκτελεί µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης.

Η απάντηση του δικηγορικού σώµατος δόθηκε Θεσµικά µε την από 5.12.2019 οµόφωνη απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, στην οποία και σας παραπέµπουµε. Η Θεσµική απρέπεια του Προέδρου της ‘Ενωσής σας, λόγω της σπουδαιότητάς της, Θα αποτελέσει θέµα συζήτησης στην προσεχή συνεδρίαση της Ολοµέλειας των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Πρέπει να γ ίνει κατανοητό ότι, ∆ικηγόροι και ∆ικαστές δεν είµαστε αντίδικοι. Είµαστε οµόδικοι στη διαρκή προσπάθεια για την περιφρούρηση της Ανεξαρτησίας και του Κύρους της ∆ικαιοσύνης και της ορθής και ταχείας απονοµής της. Η οµοδικία αυτή, όµως, όπως είναι προφανές, επιβάλλει τον ουσιαστικό και ειλικρινή µεταξύ µας διάλογο και τον αµοιβαίο σεβασµό του θεσµικού ρόλου του καθενός. Και σε καµία περίπτωση, δεν µπορεί να δοκιµάζεται και να συνθλίβεται στο βωµό οποιασδήποτε σκοπιµότητας.

Η αδικαιολόγητη, κατάτα άνω, επίθεση του Προέδρου της ‘Ενωσής σας, έχει αφήσει έντονα τα σηµάδια της προσβολής στο δικηγορικό σώµα. Και τα σηµάδια αυτά παραµένουν νωπά και βαθιά, όσο το ύφος και οι απόψεις του αυτές, οι οποίες σηµειωτέον είναι και αντίθετες στην πάγια νοµολογία του ΣτΕ, δεν ανακαλούνται.

Είναι προφανές ότι, υπό τις συνθήκες αυτές, που δηµιουργήθηκαν µε αποκλειστική και µόνη ευθύνη του Προέδρου της Έ νωσής σας, δεν είναι δυνατή η εκπροσώπηση του δικηγορικού σώµατος στη Γενική σας Συνέλευση, (η οποία εκπροσώπηση), ούτως ή άλλως, δεν µπορεί να συµβάλει στην αποκατάσταση του αρνητικού κλίµατος που έχει δηµιουργηθεί, καθ’ όν χρόνο η προσβολή παραµένει ενεργή.

Με την ευχή να ευοδωθούν οι εργασίες της Γενικής σας Συνέλευσης,

Ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής,

Δημήτρης Βερβεσός»

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ