Κυριακή 18 Απριλίου 2021

Δημήτρης Βεβεσός

Δημήτρης Βερβεσός: Γιατί δεν εκπροσωπείται το Δικηγορικό Σώμα στην Γενική Συνέλευση των Δικαστών-Εισαγγελέων

Δημήτρης Βερβεσός: Γιατί δεν εκπροσωπείται το Δικηγορικό Σώμα στην Γενική Συνέλευση των Δικαστών-Εισαγγελέων

Τους λόγους για τους οποίους δεν παρέστη στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Ενωσης Δικαστών Εισαγγελέων παραθέτει σε επιστολή που απέστειλε ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας Δημήτρης Βερβεσός. Ακολουθεί η επιστολή: Προς Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ‘Ενωσης ∆ικαστών και Εισαγγελέων Κυρίες και Κύριοι ∆ικαστές, Οπως γνωρίζετε, από την αρχή της Θητείας της σηµερινής […]