Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020

Το ΣτΕ ανοίγει το δρόμο εξέτασης αναδρομικής ισχύoς στο διορισμό εκπαιδευτικών

Οι προσφεύγοντες, ήδη διορισμένοι σε μόνιμες οργανικές θέσεις της Α/βάθμιας και της Β/θμίας Εκπαίδευσης, ζητούν την ακύρωση της απόφασης ως προς το σκέλος που αφορά τη μη ρητή αναφορά σε αναδρομική ισχύ του διορισμού τους από 18 Αυγούστου 2009

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Το ΣτΕ ανοίγει το δρόμο εξέτασης αναδρομικής ισχύoς στο διορισμό εκπαιδευτικών

Πράσινο φως έδωσε η αρμόδια Επιτροπή του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για την εξέταση από το Ανώτατο Δικαστήριο με τη διαδικασία πρότυπης δίκης, των προσφυγών κατά της υπ’ αριθμ. 65172/Ε1/23.04.2019 αποφάσεως του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Γ 813/20.05.2019), που έχουν υποβάλλει εκπαιδευτικοί διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, επιτυχόντες στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του έτους 2008.

 

Οι προσφεύγοντες, ήδη διορισμένοι σε μόνιμες οργανικές θέσεις της Α/βάθμιας και της Β/θμίας Εκπαίδευσης, ζητούν την ακύρωση της απόφασης ως προς το σκέλος που αφορά τη μη ρητή αναφορά σε αναδρομική ισχύ του διορισμού τους από 18 Αυγούστου 2009 και την παράλειψη της διοίκησης να μην τους κατατάξει στο ορθό μισθολογικό κλιμάκιο που θα κατείχαν εάν ίσχυε ο αναδρομικός διορισμός τους.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ