Κυριακή 23 Ιουνίου 2024

Ένωσης Διοικητικών Δικαστών

Την ανάκληση της τοποθέτησης πυλών απολύμανσης στα δικαστήρια ζητούν οι διοικητικοί δικαστές

Την ανάκληση της τοποθέτησης πυλών απολύμανσης στα δικαστήρια ζητούν οι διοικητικοί δικαστές

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών αξιώνει την άμεση ανάκληση της προμήθειας των Πυλών Αυτόματης Απολύμανσης και ζητά τα σχετικά κονδύλια να διατεθούν για την κάλυψη ελλείψεων μέσων υγειονομικής προστασίας που υπάρχουν στα διοικητικά δικαστήρια.