Κυριακή 19 Μαϊου 2024

Βαράγκης

Βαράγκης: Η δικαστική προστασία και η συμφωνία του 80% των πιστωτών

Βαράγκης: Η δικαστική προστασία και η συμφωνία του 80% των πιστωτών

Συζητήθηκε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θηβών η αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης της εταιρείας Βαράγκης. Υπενθυμίζεται ότι με βάση τη συμφωνία εξυγίανσης, στην οποία συμμετέχουν κατά ποσοστό 80% οι πιστωτές της εταιρείας, η επιχειρηματική της δραστηριότητα και το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών της στοιχείων μεταφέρονται στη νεοσυσταθείσα εταιρεία με την επωνυμία «Varangis Furniture & Interiors AE». […]