Δευτέρα 08 Αυγούστου 2022

Γιώργος Ρωμανιάς

Γιώργος Ρωμανιάς: Οι προϋποθέσεις για να λυθεί διαχρονικά το συνταξιοδοτικό

Γιώργος Ρωμανιάς: Οι προϋποθέσεις για να λυθεί διαχρονικά το συνταξιοδοτικό

Αν επιχειρήσουμε μια επισκόπηση της νομοθεσίας για την κοινωνική ασφάλιση των τελευταίων λίγων ετών, θα διαπιστώσουμε ότι από το 2015 μέχρι σήμερα έχουν ψηφισθεί και τεθεί σε ισχύ 30 περίπου σχετικοί νόμοι. Κύριο χαρακτηριστικό των νόμων αυτών είναι ότι ο κάθε μεταγενέστερος καταργεί η τροποποιεί (σε βασικά η ουσιώδη πολλές φορές σημεία) τους προηγηθέντες νόμους […]

Γιώργος Ρωμανιάς: Επιβαλλόμενες αλλαγές στη συνταξιοδοτική νομοθεσία

Γιώργος Ρωμανιάς: Επιβαλλόμενες αλλαγές στη συνταξιοδοτική νομοθεσία

Συγκεκριμένες διατάξεις της ισχύουσας συνταξιοδοτικής νομοθεσίας επιβάλλεται να τροποποιηθούν η να καταργηθούν. Ειδικότερα: Επιβάλλεται η κατάργηση του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016 που έχει τροποποιήσει κατά τρόπο εγκληματικό τις προϊσχύουσες διατάξεις για 5ετεις συντάξεις χηρείας. Επιβάλλεται να ισχύσει εκ νέου η προ του Ν. 4387/2016 νομοθεσία. Αναλύει ο δικηγόρος Γιώργος Ρωμανιάς  Επιβάλλεται η κατάργηση της […]