Σάββατο 18 Μαϊου 2024

δασικές εκτάσεις

Γεράσιμος Βασ. Θεοδωράτος: … δάση λαθών …

Γεράσιμος Βασ. Θεοδωράτος: … δάση λαθών …

Δεν δικαιούται η Διοίκηση να ανάγει σε δήθεν ¨κορυφαίο εργαλείο¨, δασικούς χάρτες που βρίθουν λαθών και που ως αποτέλεσμα έχουν την ταλαιπωρία των πολιτών