Τρίτη 27 Ιουλίου 2021

εκδικητική απόλυση

Εκδικητική καταγγελία σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη

Εκδικητική καταγγελία σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη

Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη είναι άκυρη ως καταχρηστική όταν υπαγορεύεται από ταπεινά ελατήρια που δεν εξυπηρετούν τον σκοπό του δικαιώματος, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις που η καταγγελία οφείλεται σε εμπάθεια, μίσος ή έχθρα ή σε λόγους εκδίκησης συνεπεία προηγηθείσας νόμιμης αλλά μη αρεστής στον εργοδότη συμπεριφοράς του εργαζομένου, ή όταν γίνεται […]

 Άκυρη η απόλυση δημοσιογράφου για –μη αρεστή– συνδικαλιστική δράση

 Άκυρη η απόλυση δημοσιογράφου για –μη αρεστή– συνδικαλιστική δράση

Καταχρηστική είναι η καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου όταν  γίνεται από εμπάθεια προς τον εργαζόμενο ή για λόγους εκδίκησης, λόγω της προηγηθείσας νόμιμης αλλά μη αρεστής στον εργοδότη συμπεριφοράς του μισθωτού, όπως είναι  η ανάπτυξη  νόμιμης συνδικαλιστικής δράσης η οποία ήταν αντίθετη προς τα συμφέροντα της επιχείρησης.