Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021

εκλογές 7 Ιουλίου

21.500 εκλογικά τµήµατα, για τις εκλογές της 7ης Ιουλίου

21.500 εκλογικά τµήµατα, για τις εκλογές της 7ης Ιουλίου

Στις εκλογές της 26ης Μαΐου λειτούργησαν πάνω από 40.000 εκλογικά τµήµατα, σχεδόν διπλάσια από τα 21.500 της 7ης Ιουλίου. Αυτό συνέβη για να µη δηµιουργηθούν µεγάλες ουρές, καθώς κάθε ψηφοφόρος έπρεπε να ρίξει ψηφοδέλτια σε τρεις έως τέσσερις κάλπες, ενώ τώρα είναι µόνο µία. Κατά συνέπεια, δηµιουργήθηκαν τότε νέα εκλογικά τµήµατα και πολλοί εκλογείς µετακινήθηκαν […]