Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022

εντόκως 6%

Επιστροφή αναδρομικών με τόκο (!) και για τις περικοπές επικουρικών

Επιστροφή αναδρομικών με τόκο (!) και για τις περικοπές επικουρικών

Το δρόμο της διεκδίκησης αναδρομικών και για τις περικοπές επικουρικών συντάξεων δείχνουν νέες δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν συνταξιούχους του ΗΣΑΠ και της Αγροτικής Τράπεζας . Ουσιαστικά η δικαστικές αποφάσεις ανοίγουν το δρόμο για τη διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών που περικόπηκαν από τις επικουρικές συντάξεις που ελάμβαναν πριν από την εφαρμογή των νόμων 4051/2012 και 4093/2012 […]