Σάββατο 25 Ιουνίου 2022

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης

OLAF: Ένας «ευρωπαϊκός ΣΔΟΕ»

OLAF: Ένας «ευρωπαϊκός ΣΔΟΕ»

Επ’ αφορμή των ερωτηματικών που εκφράστηκαν για τη διαχείριση από την χώρα μας των ευρωπαϊκών κονδυλίων για το προσφυγικό πρόβλημα, μπήκε στη ζωή μας η OLAF. Τι εστί OLAF λοιπόν; Είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης και αποτελεί όργανο της ΕΕ που έχει εντολή να εντοπίζει, να διερευνά και να εξαλείφει απάτες που διαπράττονται […]