Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021

Ιωάννης Παναγόπουλος

Ιωάννης Παναγόπουλος: Νέοι κώδικες-Γίγαντες με πήλινα πόδια;

Ιωάννης Παναγόπουλος: Νέοι κώδικες-Γίγαντες με πήλινα πόδια;

Του Ιωάννη Παναγόπουλου* Τέσσερις μήνες έχουν  ήδη παρέλθει από την έναρξη εφαρμογής των κωδίκων που εσπευσμένα ψηφίστηκαν αρχές του Ιουλίου. Τελικά, η ελάχιστη διορατικότητα εκείνων που μέσα από την υπηρεσιακή τους εμπειρία αλλά και τη κοινή λογική είχαν προβλέψει ότι σε πολλές διατάξεις τους αφενός μεν είναι δυσλειτουργικοί, αφετέρου δε, θα οδηγήσουν σε παραγραφές υψηλής […]