Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021

κακοδιοίκηση

Τα παράπονά σας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή – Πώς οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν καταγγελίες για κακοδιοίκηση

Τα παράπονά σας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή – Πώς οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν καταγγελίες για κακοδιοίκηση

Θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων του. Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης θα πρέπει να παρέχουν κάθε πληροφορία που ζητεί για τις έρευνες του.

Νίκος Λαγαρίας : “Οι πολιτικές κατά της διαφθοράς στην Ελλάδα. Η ανάγκη για μια νέα προσέγγιση”.

Νίκος Λαγαρίας : “Οι πολιτικές κατά της διαφθοράς στην Ελλάδα. Η ανάγκη για μια νέα προσέγγιση”.

Η διαφθορά στην Ελλάδα είναι ένα συστημικό πρόβλημα πολιτικών διαστάσεων. Παρατηρούνται δημοκρατικές/θεσμικές δυσλειτουργίες, διαπλοκή των εξουσιών με τα Media και ανοχή (ή και συνενοχή) των πολιτών στα φαινόμενα διαφθοράς. Η διαφθορά, η κακοδιοίκηση, η ευνοιοκρατία, συνιστούν εμπόδια στην προσπάθεια οικονομικής ανόρθωσης της χώρας. Η καταπολέμησή τους θα αποτελέσει τη βέλτιστη θεσμική μεταρρύθμιση και υποδομή για την ανάπτυξη […]