Πέμπτη 25 Ιουλίου 2024

Κώδικας περί Δικηγόρων

Κωνσταντίνος Γώγος: Το δικαίωμα παράστασης του Ασκούμενου Δικηγόρου

Κωνσταντίνος Γώγος: Το δικαίωμα παράστασης του Ασκούμενου Δικηγόρου

Κάθε δικηγόρος προκειμένου να αποκτήσει την Δικηγορική Ιδιότητα και μετά τη λήψη του πτυχίου του είναι υποχρεωμένος να υποστεί την διαδικασία της άσκησης. Η υποχρέωση συνάγεται από τον ίδιο τον Κώδικα περί δικηγόρων καθώς προκειμένου κάποιος να ορκιστεί ως δικηγόρος απαιτείται να έχει ολοκληρώσει την άσκησή του.   Γράφει ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Χ. Γώγος Συγκεκριμένα, […]