Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021

Κ.Π. Καβάφης

Πάνος Λαζαράτος: Περί του μέλλοντος ρόλου του Προέδρου της Δημοκρατίας

Πάνος Λαζαράτος: Περί του μέλλοντος ρόλου του Προέδρου της Δημοκρατίας

Ο φίλος μου Φιλόστρατος, αυτός που ενέπνευσε τον Κ.Π. Καβάφη στο γνωστό ποίημά του, με επεσκέφθη και μου υπαγόρευσε υπό μορφήν ενυπνίου σενάριο πολιτικής, επιστημονικής φαντασίας, το οποίο ελπίζω ότι δεν θα καταστεί ούτε κατ’ ελάχιστον πραγματικότητα. Αναλύει ο καθηγητής Πάνος Λαζαράτος Τούτο το σενάριο, που ετάραξε ενυπνίως την ακοή μου, ενείχε τα ακόλουθα περίπου […]