Τρίτη 07 Δεκεμβρίου 2021

μετατασσόμενοι υπάλληλοι

Ελεγκτικό Συνέδριο: Οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι δικαιούνται προσωπική διαφορά!

Ελεγκτικό Συνέδριο: Οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι δικαιούνται προσωπική διαφορά!

Μία σημαντική απόφαση  – αυτή της καταβολής προσωπικής διαφοράς σε υπάλληλο που μετατάσσεται από έναν Δήμο σε άλλον- πήρε το Ελεγκτικό Συνέδριο του Κράτους Το ζήτημα ξεκίνησε όταν Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου με πράξη της, αρνήθηκε να θεωρήσει χρηματικό ένταλμα πληρωμής Δήμου, που αφορούσε στην καταβολή πρώτης μισθοδοσίας μόνιμης υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, κατόπιν μετάταξής […]