Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021

Μητροπολίτης Μαντίνειας

Οι “θεοφοβούμενοι δικαστές” απέναντι σε ρητορικές μίσους “εκπροσώπων του Θεού”

Οι “θεοφοβούμενοι δικαστές” απέναντι σε ρητορικές μίσους “εκπροσώπων του Θεού”

Οι περιπτώσεις που εκκλησιαστικοί λειτουργοί με δημόσιες δηλώσεις τους στοχοποιούν κοινωνικές ομάδες χρησιμοποιώντας εκφράσεις μίσους , υποτίμησης και απαξίωσης τους, τα τελευταία χρόνια φαίνεται να πυκνώνουν. Οι “εκπρόσωποι του Θεού”, όπως πολλοί ιερωμένοι αρέσκονται να αυτοαποκαλούνται, φαίνεται μερικές φορές να εκφεύγουν των καθηκόντων που η Πολιτεία τους ορίζει, και να προχωρούν σε περιοχές που σίγουρα […]