Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021

Μιχάλης Καλατζόπουλος

Μ. Καλαντζόπουλος: Σκέψεις για το σχέδιο Νόμου για τη διαμεσολάβηση

Μ. Καλαντζόπουλος: Σκέψεις για το σχέδιο Νόμου για τη διαμεσολάβηση

Του Μιχάλη Καλαντζόπουλου* Λίγες σκέψεις για το σχέδιο Νόμου για τη διαμεσολάβηση που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση: Α) Στο υποχρεωτικό ενημερωτικό προστάδιο η παράσταση δικηγόρου είναι προαιρετική σε αντίθεση με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης , στην οποία αν τα μέρη αποφασίσουν να υπαγάγουν τη διαφορά τους, η παράσταση του δικηγόρου είναι υποχρεωτική (Από την […]