Πέμπτη 09 Φεβρουαρίου 2023

προϋπολογισμός της Ε.Ε

Ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας στην Ελλάδα

Ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας στην Ελλάδα

Η πρώτη χώρα που θα κυρώσει νομοθετικά τον θεσμό του Ευρωπαίου εισαγγελέα είναι η Ελλάδα, με το σχέδιο νόμου να βρίσκεται ένα βήμα πριν από την κατάθεσή του στη Βουλή.