Πέμπτη 05 Αυγούστου 2021

σκοταδιστική στάση

Κώστας Μποτόπουλος: Μόνο κατήχηση

Κώστας Μποτόπουλος: Μόνο κατήχηση

Η σκοταδιστική στάση του Συμβουλίου της Επικρατείας σε σχέση με τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών συνεχίζεται. Γράφει ο Συνταγματολόγος Κώστας Μποτόπουλος* Η Ολομέλεια ακολούθησε το Τμήμα και διατήρησε την πιο στενή και ανελεύθερη ερμηνεία των διατάξεων των άρθρων 13 και 16 του Συντάγματος, υπάγοντας το γενικό υπέρ της ελευθερίας δικαίωμα (άρθρο 13) στην ειδική […]