Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021

σπίτι του παιδιού

Ολοκληρώνεται η προετοιμασία για το Σπίτι του Παιδιού

Ολοκληρώνεται η προετοιμασία για το Σπίτι του Παιδιού

Ξεκίνησε σήμερα 1η  Ιουλίου 2019, με την παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μιχάλη Καλογήρου, η διήμερη εκπαίδευση των υπαλλήλων που έχουν τοποθετηθεί στα Αυτοτελή Γραφεία Ανηλίκων Θυμάτων – Σπίτια του Παιδιού. Η εκπαίδευση των δέκα (10) κοινωνικών επιστημόνων (ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών) σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της προετοιμασία  των νέων δομών μετά […]