Τρίτη 07 Δεκεμβρίου 2021

συμφωνίες  εταιρειών

Θεώρηση συμβάσεων και συμφωνιών των εταιρειών και από δικηγόρο. Τι προβλέπει το σχετικό νομοσχέδιο.

Θεώρηση συμβάσεων και συμφωνιών των εταιρειών και από δικηγόρο. Τι προβλέπει το σχετικό νομοσχέδιο.

Τη δυνατότητα θεώρησης των σχεδίων συμβάσεων και συμφωνιών δίνει και στους δικηγόρους το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή. Μέχρι τώρα τη δυνατότητα αυτή, είχαν μόνο οι Συμβολαιογράφοι ή κατά νόμο δημόσιοι υπάλληλοι.