Σάββατο 06 Μαρτίου 2021

Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης

Δημιουργείται Κέντρο Αποτέφρωσης νεκρών στον Δήμο Αθηναίων

Δημιουργείται Κέντρο Αποτέφρωσης νεκρών στον Δήμο Αθηναίων

Το «πράσινο φως» για τη δημιουργία του πρώτου Κέντρου Αποτέφρωσης νεκρών άναψε, με την απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης. Ως  χώρος εγκατάστασής του καθορίστηκε ο Ελαιώνας, του Δήμου Αθηναίων.