Σάββατο 18 Μαϊου 2024

άδεια άνευ αποδοχών

Η άδεια άνευ αποδοχών του Ν.4808/2021

Η άδεια άνευ αποδοχών του Ν.4808/2021

Με το άρθρο 62 του νέου εργασιακού νόμου ( ν.4808/2021) ρυθμίζεται και τυπικά η «άδεια άνευ αποδοχών», η οποία ωστόσο προϋπήρχε ως άτυπος θεσμός του ελληνικού εργατικού δικαίου.