Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021

αλλαγή οικογενειακού δικαίου

Αικατερίνη Θ. Φραγκάκη: Η τροποποίηση του Οικογενειακού Δικαίου ως αποτέλεσμα της άρνησης των γονέων να αφήσουν τους εγωϊσμούς

Αικατερίνη Θ. Φραγκάκη: Η τροποποίηση του Οικογενειακού Δικαίου ως αποτέλεσμα της άρνησης των γονέων να αφήσουν τους εγωϊσμούς

Πρέπει να γίνει σαφές ότι ο γονέας, με τον οποίο δε διαμένει το τέκνο, διατηρεί το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας με αυτό. Ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια δεν έχει το δικαίωμα να εμποδίσει την επικοινωνία του τέκνου με τον έτερο γονέα, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος.

Τελικό σχέδιο για την «συνεπιμέλεια» : 1/3 του χρόνου, έγγραφη συμφωνία για αλλαγή διαμονής, ρήτρες κακής άσκησης της επιμέλειας

Τελικό σχέδιο για την «συνεπιμέλεια» : 1/3 του χρόνου, έγγραφη συμφωνία για αλλαγή διαμονής, ρήτρες κακής άσκησης της επιμέλειας

Η πρόταση της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής πάντως με τις όποιες αλλαγές έγιναν ή θα γίνουν όταν τεθεί σε διαβούλευση το νομοσχέδιο, αλλάζει το οικογενειακό δίκαιο μετά από 37 χρόνια.