Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021

Αντώνιος- Αλέξανδρος Δεληγιάννης

Αντώνιος – Αλέξανδρος Δεληγιάννης: Το νομικό πλαίσιο της εργασίας σε εποχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα μέτρα στήριξης των εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο

Αντώνιος – Αλέξανδρος Δεληγιάννης: Το νομικό πλαίσιο της εργασίας σε εποχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα μέτρα στήριξης των εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο

Το ποσοστό πληρότητας του εκάστοτε ξενοδοχείου εξετάζεται από αρμόδιο υπάλληλο της κατά τόπον Επιθεώρησης Εργασίας, ύστερα από έλεγχο του Βιβλίου Εισόδου του Ξενοδοχείου ή από οιαδήποτε άλλη πρόσφορη πηγή.

Αντώνιος Αλέξανδρος Δεληγιάννης: Οι προϋποθέσεις της νόμιμης απασχόλησης υπηκόων τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε) στην Ελλάδα

Αντώνιος Αλέξανδρος Δεληγιάννης: Οι προϋποθέσεις της νόμιμης απασχόλησης υπηκόων τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε) στην Ελλάδα

Το βασικό νομοθέτημα που ρυθμίζει την είσοδο και εργασία πολιτών τρίτων χωρών (εκτός ΕΕ) στη χώρα μας είναι ο Ν.4251/2014  «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης», όπως ισχύει.

Αντώνιος- Αλέξανδρος Δεληγιάννης: Παραγραφές ποινών φυλάκισης για χιλιάδες  εργοδότες

Αντώνιος- Αλέξανδρος Δεληγιάννης: Παραγραφές ποινών φυλάκισης για χιλιάδες εργοδότες

"Εξαιτίας της πανδημίας και της περιορισμένης διεξαγωγής ποινικών δικαστηρίων, δεν έχει γίνει ευρέως αντιληπτό, ότι μεταξύ των εν λόγω ποινών εντάσσονται και αυτές που έχουν επιβληθεί για αδικήματα που σχετίζονται με την μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών, την αμοιβή, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ή την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης και παράλληλα έχει ασκηθεί έφεση" επισημαίνει ο κύριος Δεληγιάννης.