Σάββατο 12 Ιουνίου 2021

Αθανάσιος Δαββέτας

Αθανάσιος Δαββέτας: Προς υπεράσπιση του θετικού δικαίου

Αθανάσιος Δαββέτας: Προς υπεράσπιση του θετικού δικαίου

"Ο κοινωνιολογικός θετικισμός, ως μέθοδος για την ερμηνεία του δικαίου και η μελέτη των συνεπειών της εφαρμογής του δεν είναι ζήτημα μαρξισμού, (δηλ. υιοθέτησης της μαρξιστικής μεθόδου ), αλλά μεθοδολογικής (επιστημονικής) συνέπειας και πολιτικής ευαισθησίας".