Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021

αύξηση θέσεων προέδρων εφετών

Αρειος Πάγος: Σπεύσατε (εκδήλωση ενδιαφέροντος) για την αύξηση των θέσεων Προέδρων Εφετών

Αρειος Πάγος: Σπεύσατε (εκδήλωση ενδιαφέροντος) για την αύξηση των θέσεων Προέδρων Εφετών

Η δημοσίευση στο ΦΕΚ του Προεδρικού Διατάγματος 24/2020 βάση του οποίου αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Προέδρων Εφετών κατά 86, με το σύνολο αυτών να ανέρχεται πλέον σε 201, οδηγεί πλέον στην σύγκληση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου. Με την απόφαση παράλληλα προβλέπεται ισάριθμη κατάργηση των οργανικών θέσεων των Εφετών, οριζομένου του συνολικού αριθμού […]