Τετάρτη 06 Δεκεμβρίου 2023

Χάρης Θ. Κονδύλης

Χάρης Θ. Κονδύλης: Οι νέες αλλαγές στον Κ.Πολ.Δ. – Επιτάχυνση στη Δικαιοσύνη ή νέα μπαλώματα…

Χάρης Θ. Κονδύλης: Οι νέες αλλαγές στον Κ.Πολ.Δ. – Επιτάχυνση στη Δικαιοσύνη ή νέα μπαλώματα…

Τέτοιου είδους ρυθμίσεις από την Κυβέρνηση και κατόπιν ανυπαρξίας οποιασδήποτε διαβούλευσης με τους αρμοδίους φορείς οδηγούν σε περαιτέρω απαξίωση του θεσμού, υποβάθμιση του ρόλου του δικηγόρου- νομικού παραστάτη και σε φαινόμενα αρνησιδικίας…

Χ. Κονδύλης- Χ. Κακλαμάνης: Πρόταση για παράταση της λειτουργίας των δικαστηρίων στις διακοπές του Πάσχα και τις θερινές διακοπές

Χ. Κονδύλης- Χ. Κακλαμάνης: Πρόταση για παράταση της λειτουργίας των δικαστηρίων στις διακοπές του Πάσχα και τις θερινές διακοπές

Στο χώρο της δικαιοσύνης τα μέτρα αντικατοπτρίζουν τη γενική δημόσια εικόνα των ημερών αυτών. Σε αντίθεση με όσα υποστηρίζουν οι αισιόδοξοι, τα μέτρα στην δικαιοσύνη φαίνεται πως θα διαρκέσουν επί μακρό.