Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022

χρηματική ικανοποίηση

Η χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και σιωπηρή παραίτηση μισθωτού από την ακυρότητα  καταγγελίας

Η χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και σιωπηρή παραίτηση μισθωτού από την ακυρότητα καταγγελίας

Η αποζημίωση πρέπει να καταβάλλεται ασχέτως του λόγου που προκάλεσε την καταγγελία, εκτός από τις περιπτώσεις που αναγράφονται περιοριστικά στον νόμο, όπως υποβολή μηνύσεως για αξιόποινη πράξη ή ανωτέρα βία.

Μονομερής βλαπτική μεταβολή και  χρηματική  ικανοποίηση  λόγω ηθικής βλάβης

Μονομερής βλαπτική μεταβολή και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης

Ο εργοδότης, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, υπέχει υποχρέωση τήρησης της αλήθειας των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων του, υποχρεούται δηλαδή να ελέγχει τις πληροφορίες που συλλέγει για την αλήθεια και την ακρίβειά τους.

Εργατικό ατύχημα, ηθική βλάβη και ύψος χρηματικής ικανοποίησης  

Εργατικό ατύχημα, ηθική βλάβη και ύψος χρηματικής ικανοποίησης  

Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας για το αν πράγματι η πράξη ή η παράλειψη αποτέλεσε την αιτία του επιζήμιου αποτελέσματος, ως αναγόμενη σε εκτίμηση πραγματικών γεγονότων, δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο.

Παραβιάζει την ελευθερία της έκφρασης η επιδίκαση μεγάλης χρηματικής ικανοποίησης εξαιτίας κριτικής σε βάρος πολιτικού

Παραβιάζει την ελευθερία της έκφρασης η επιδίκαση μεγάλης χρηματικής ικανοποίησης εξαιτίας κριτικής σε βάρος πολιτικού

Ένα δημόσιο πρόσωπο πρέπει να αποδέχεται την έντονα διατυπωμένη κριτική η οποία παρ όλη την οξύτητα της δεν παραβιάζει τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης! Το παραπάνω αποτελεί μέρος του σκεπτικού σε μία από τις τελευταίες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, την οποία πρέπει να προσεγγίσουν αρκετά πολιτικά πρόσωπα στην χώρα μας που […]