Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023

χρήση πάρκινγκ Εφετείου

Ανοίγει (νομικά) ο δρόμος για τη χρήση πάρκινγκ 2.500 θέσεων στο Εφετείο Αθηνών και για τους δικηγόρους

Ανοίγει (νομικά) ο δρόμος για τη χρήση πάρκινγκ 2.500 θέσεων στο Εφετείο Αθηνών και για τους δικηγόρους

Το πάρκινγκ (όπως και άλλα τμήματα δικαστικών κτιρίων) δεν μπορούσε να λειτουργήσει διότι το δημόσιο δεν τα είχε παραλάβει επισήμως λόγω αντιδικιών με εργολάβους.