Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023

Ανοίγει (νομικά) ο δρόμος για τη χρήση πάρκινγκ 2.500 θέσεων στο Εφετείο Αθηνών και για τους δικηγόρους

Το πάρκινγκ (όπως και άλλα τμήματα δικαστικών κτιρίων) δεν μπορούσε να λειτουργήσει διότι το δημόσιο δεν τα είχε παραλάβει επισήμως λόγω αντιδικιών με εργολάβους.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Ανοίγει (νομικά) ο δρόμος για τη χρήση πάρκινγκ 2.500 θέσεων στο Εφετείο Αθηνών και για τους δικηγόρους

Ανοίγει ο δρόμος για τη χρήση του πάρκινγκ των 2.500 θέσεων στο υπόγειο του Εφετείου της Αθήνας που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τους δικηγόρους, μετά την ψήφιση του ν. 4782/2021 (άρθρο 140 παρ. 8) με τον οποίο (όπως αναφέρει ο Δικηγορικός Σύλλογος) “θεσμοθετείται η ex lege οριστική, αυτοδίκαιη παραλαβή των επί δεκαετία λειτουργούντων δικαστικών κτηρίων. Γίνεται με τον τρόπο αυτό ένα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση ενός χρόνιου προβλήματος, που εμπόδιζε την πλήρη αξιοποίηση πολλών δικαστικών κτηρίων της χώρας”.

Τα κτίρια (π.χ εφετείο ή δικαστήρια Ηγουμενίτσας) επί σειρά ετών λειτουργούσαν αλλά λόγω πλημμελειών δεν παραλαμβάνονταν από το ελληνικό δημόσιο που έχει αντιδικία με τους εργολάβους (π,χ Καλογρίτσας για Εφετείο). Αυτό όμως (ή μη παραλαβή) δεν έδινε δυνατότητες να αξιοποιηθούν συγκεκριμένες δυνατότητες των κτιρίων.

“Μεταξύ άλλων, με τη νέα ρύθμιση, αίρονται τα νομικά εμπόδια για την αξιοποίηση του υπογείου πάρκινγκ 2500 θέσεων στο Εφετείο Αθηνών, τη λειτουργία του οποίου διαχρονικά μετ’ επιτάσεως ζητεί το δικηγορικό σώμα, ώστε να εξασφαλιστούν θέσεις στάθμευσης για τους δικηγόρους που μεταβαίνουν καθημερινά στον Άρειο Πάγο, το Εφετείο και το Ειρηνοδικείο”, αναφέρει ο ΔΣΑ.

Η διάταξη

Συγκεκριμένα το άρθρο 140, παρ. 8 του ν. 4782/2021(ΦΕΚ Α 36/9.3.2021) αναφέρει:

“….Έργα που αφορούν υποδομές δικαστηρίων, τα οποία περατώθηκαν σε χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) ετών προ της δημοσίευσης του παρόντος και έχουν ήδη δοθεί προς χρήση από τους αναδόχους στον φορέα κατασκευής ή/ και στο κοινωνικό σύνολο, χωρίς να έχει διενεργηθεί κατά νόμο πραγματική ή αυτοδίκαιη (πλασματική) οριστική παραλαβή και εφόσον δεν υφίστανται δικαστικές εκκρεμότητες της αναθέτουσας αρχής κατά του αναδόχου, θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί αυτοδικαίως κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος.

Οι φορείς εκτέλεσης των έργων αυτών υποχρεούνται να καλέσουν άμεσα τους αναδόχους και να επιστρέψουν τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης που τυχόν διακρατούν. Σε αντίθετη περίπτωση, οι ανάδοχοι των έργων υποβάλλουν στη Διευθύνουσα Υπηρεσία έγγραφο αίτημα επιστροφής των εγγυήσεων και εφόσον παρέλθει άπρακτη προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη σχετική αίτηση, μπορούν να ζητήσουν από τα οικεία τραπεζικά ιδρύματα την παύση ισχύος των ως άνω εγγυητικών επιστολών, εκτός αν η Διευθύνουσα Υπηρεσία απορρίψει αιτιολογημένα το σχετικό αίτημα. Κατά της απόφασης της απορριπτικής απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, χωρεί ένσταση κατ’ άρθρο 174 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)”.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ