Τρίτη 05 Ιουλίου 2022

Χρήστος Θεοδωρόπουλος

Χρήστος Θεοδωρόπουλος: Οι επιπτώσεις της κρίσης του κορωνοϊού στις διαρκείς συμβάσεις και η αναπροσαρμογή των ενόχων στο προσήκον μέτρο

Χρήστος Θεοδωρόπουλος: Οι επιπτώσεις της κρίσης του κορωνοϊού στις διαρκείς συμβάσεις και η αναπροσαρμογή των ενόχων στο προσήκον μέτρο

Του Χρήστου Θεοδωρόπουλου* Η πρωτοφανούς έντασης πανδημία του κορωνοϊού έχει ήδη οδηγήσει την Κυβέρνηση στην έκδοσητριών (3) Π.Ν.Π. (Π.Ν.Π. 11/3/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 55) («Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊούCOVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», Π.Ν.Π. της 14/3/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 64) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του […]

Χρήστος Θεοδωρόπουλος: Το αδίκημα της μη καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το δημόσιο υπό το πρίσμα της νεοπαγούς διάταξης ΠΚ 469

Χρήστος Θεοδωρόπουλος: Το αδίκημα της μη καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το δημόσιο υπό το πρίσμα της νεοπαγούς διάταξης ΠΚ 469

Του Χρήστου Ι. Θεοδωρόπουλου* Με την θέση σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα (Ν.4619/2019), το άρθρο 2 αυτού ορίζει ότι εφαρμόζεται η επιεικέστερη για τον κατηγορούμενο διάταξη και όχι ο επιεικέστερος Νόμος ως ενιαίο «όλον». Αυτονοήτως, δε, ευμενέστερος για τον κατηγορούμενο είναι ο μεταγενέστερος της τέλεσης της πράξης Νόμος, ο οποίος καθιστά την πράξη ανέγκλητη. […]