Τρίτη 20 Απριλίου 2021

διακρατική.

Αικατερίνη Θ. Φραγκάκη: Ποια είναι η διαδικασία για την υιοθεσία

Αικατερίνη Θ. Φραγκάκη: Ποια είναι η διαδικασία για την υιοθεσία

Είναι απαραίτητη η συμφωνία και των δύο συζύγων, ώστε να υπάρξει μία πράξη υιοθεσίας. Δίνεται όμως η δυνατότητα υιοθεσίας και σε άνδρα ή γυναίκα που είναι άγαμος ή άγαμη. Επίσης είναι απαραίτητη η συναίνεση του προς υιοθεσία ανήλικου παιδιού, αν αυτό έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του.