Τετάρτη 25 Μαϊου 2022

διαρκεια διαδικασίας

Χρειάστηκαν 5,5 χρόνια για μία προκαταρκτική εξέταση και τα αδικήματα παραγράφηκαν – “Καμπάνα” από το ΕΔΔΑ

Χρειάστηκαν 5,5 χρόνια για μία προκαταρκτική εξέταση και τα αδικήματα παραγράφηκαν – “Καμπάνα” από το ΕΔΔΑ

Παραβίαση του δικαιώματος πρόσβασης σε δικαστήριο έκρινε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, εξαιτίας των σφαλμάτων εισαγγελικών αρχών και καθυστερήσεων στην προδικασία.