Σάββατο 25 Μαρτίου 2023

Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ

Αικατερίνη Θ. Φραγκάκη : Διακρίσεις σε παιδιά με  προβλήματα υγείας στα σχολεία-  Πως μπορεί να αντιμετωπιστεί η παραβίαση των δικαιωμάτων τους;

Αικατερίνη Θ. Φραγκάκη : Διακρίσεις σε παιδιά με προβλήματα υγείας στα σχολεία- Πως μπορεί να αντιμετωπιστεί η παραβίαση των δικαιωμάτων τους;

Όλα τα παιδιά έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα που ορίζονται από τις Διεθνείς Συμβάσεις, το Σύνταγμα και τους νόμους. Δεν επιτρέπεται να γίνονται διακρίσεις εις βάρος ενός παιδιού. Το δικαίωμα σεβασμού της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας ενός παιδιού είναι αδιαπραγμάτευτο.