Δευτέρα 15 Απριλίου 2024

δικαστικά έξοδα Δημοσίου

Δικαστική απόφαση “σταθμός”: Η πληρωμή του συνόλου των δικαστικών εξόδων του Δημοσίου παραβιάζει το δικαίωμα σεβασμού της περιουσίας

Δικαστική απόφαση “σταθμός”: Η πληρωμή του συνόλου των δικαστικών εξόδων του Δημοσίου παραβιάζει το δικαίωμα σεβασμού της περιουσίας

Το Δικαστήριο επιδίκασε στις προσφεύγουσες 5.000 ευρώ για ηθική βλάβη και 2.000 ευρώ για έξοδα καθώς έκρινε πως το να  επωμιστούν το συνολικό κόστος των δικαστικών εξόδων του Δημοσίου στην πολιτική δίκη συνιστούσε δυσανάλογη επιβάρυνση για αυτές.