Σάββατο 21 Μαϊου 2022

δικαστικό έτος 2020- 2021

Οι νέοι σύμβουλοι, πάρεδροι και εισηγητές του Ελεγκτικού Συνεδρίου- Τι ορίζει το ΦΕΚ

Οι νέοι σύμβουλοι, πάρεδροι και εισηγητές του Ελεγκτικού Συνεδρίου- Τι ορίζει το ΦΕΚ

Συγκροτήθηκαν και επισήμως τα τμήματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2020- 2021 σύμφωνα με τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παράλληλα, ορίζονται οι βοηθοί στο έργο της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενόψει και της μεταφοράς σε αυτήν των προσφυγών αναθεωρήσεων οι οποίες μέχρι πρότινος ανήκαν στην αρμοδιότητα του Τμήματος Μείζονος- […]