Πέμπτη 26 Μαϊου 2022

Δικηγόρος Άρτας

Γιάννης Καϊντάσης : Ενίσχυση Μικρών Επιχειρήσεων – Αφήνουν έξω όσους είχαν πρόβλημα υγείας

Γιάννης Καϊντάσης : Ενίσχυση Μικρών Επιχειρήσεων – Αφήνουν έξω όσους είχαν πρόβλημα υγείας

Σε όλη την χώρα, έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα των περιφερειών αναφορικά με την ενίσχυση των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία covid -19 στις οικείες περιφέρειες, που αφορά δημόσια χρηματοδότηση, η οποία καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 και απευθύνεται στις υφιστάμενες επιχειρήσεις (με […]