Δευτέρα 19 Απριλίου 2021

Δημήτριος Α. Σιγάλας Δικηγόρος

Δημήτριος Α. Σιγάλας: Γ.Ε.ΜΗ. – Κύριες υποχρεώσεις συμμόρφωσης και συνέπειες παραβάσεως αυτών υπό τον ν. 4635/2019 σχετικά με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Δημήτριος Α. Σιγάλας: Γ.Ε.ΜΗ. – Κύριες υποχρεώσεις συμμόρφωσης και συνέπειες παραβάσεως αυτών υπό τον ν. 4635/2019 σχετικά με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Σημαντική καινοτομία του νέου νόμου αναφορικά με τα στοιχεία που υποχρεούνται να καταχωρούν οι υπόχρεοι, είναι η υποχρέωση καταχώρησης των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των ηλεκτρονικών καταστημάτων των υπόχρεων.