Πέμπτη 22 Απριλίου 2021

Δημοσίευση αναγγελίας γάμου

Δημοσίευση αναγγελίας γάμου και σε επαρχιακές εφημερίδες – Σε ποιες πόλεις θα ισχύει

Δημοσίευση αναγγελίας γάμου και σε επαρχιακές εφημερίδες – Σε ποιες πόλεις θα ισχύει

Αλλάζει πλέον ο τρόπος δημοσίευσης των αγγελιών γάμου των μελλόνυμφων καθώς η γνωστοποίηση του επικείμενου γάμου, θρησκευτικού ή πολιτικού, δεν είναι απαραίτητη πλέον η ημερήσια εφημερίδα αλλά η δημοσίευση μπορεί να γίνεται σε οποιαδήποτε εφημερίδα του τόπου κατοικίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή, (άρθρο 69) η γνωστοποίηση μελλοντικού γάμου που […]