Τετάρτη 21 Απριλίου 2021

δολοφόνου

ΑΠ: Αβάσιμη η αναίρεση του ισοβίτη δολοφόνου του ψυχιάτρου στη Θεσσαλονίκη

ΑΠ: Αβάσιμη η αναίρεση του ισοβίτη δολοφόνου του ψυχιάτρου στη Θεσσαλονίκη

Δεν επηρεάζονται με οποιονδήποτε τρόπο  τα υπερασπιστικά δικαιώματα του κατηγορουμένου από την ύπαρξη στη δικογραφία των ένορκων και ανώμοτων καταθέσεων που είχε δώσει ως ύποπτος, πριν αυτός αποκτήσει την ιδιότητα του κατηγορουμένου, αλλά και η παράλειψη περιορισμού αυτών στο αρχείο της Εισαγγελίας, και δεν επάγεται ακυρότητα από την οποία να θεμελιώνεται λόγος αναίρεσης. Με το σκεπτικό […]