Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

ΕΦΚΑ.

Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων: Δικαιωθήκαμε στο ΣτΕ – 2.400 δικηγόροι θα βγάζουν συντάξεις του ΕΦΚΑ

Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων: Δικαιωθήκαμε στο ΣτΕ – 2.400 δικηγόροι θα βγάζουν συντάξεις του ΕΦΚΑ

Παρέμβαση στο Ανώτατο Δικαστήριο υπέρ της συμμετοχής τους στις διαδικασίες. Επισημάνθηκε ο δημόσιος χαρακτήρας του δικηγορικού λειτουργήματος και η ανάγκη επίλυσης ενός ιδιαίτερα σημαντικού κοινωνικού προβλήματος.